Letní škola kritické pedagogiky: Den I.

Slavonice, 2022  

 

 

fotodokumentace: Barbora Kleinhamplová