Plakát Gender

 

POUŽITÍ PLAKÁTŮ V KRITICKÉ PEDAGOGICE

Práce s plakáty navazuje na kriticko pedagogickou tradici práce s kódy Paula Freireho. Ten při odstraňování negramotnosti ve favelách přinášel lidem obrazy z jejich životů a vedl nad nimi s lidmi dialog. Docílil tak nejen pochopení  lingvistického obsahu slov, ale i dalších souvislostí (společenských, ekonomických, politických). Vedl tak lidi k politickému vědomí.

V našem pojetí fungují plakáty jako kódy, které umožňují přinést mezi studenty a studentky téma, ke kterému se mohou vztáhnout, avšak které utváří bezpečnou vzdálenost mezi tématem a nimi. Kód je externím znázorněním problému, a tím umožňuje lidem jej vidět novýma očima, a nikoliv ze samozřejmosti každodenní zkušenosti.

Plakáty jsou v metodě Futuropolis nástrojem pro rozpoutání diskuze a umožňují vidět souvislosti a vztahy ve světě. Plakáty zjednodušeně popisují společenské problémy a často i nabízejí inspiraci k různým scénářům řešení. Plakát funguje také jako “kotva” diskuze, dá se k němu v průběhu práce vracet, čímž nám pomáhá neutíkat do jiných témat, ale zůstat tématicky v prostoru vyznačeného graficky v plakátu.

V  metodě Futuropolis se dají plakáty použít v rámci spirály a to zejména v několika krocích:

  1. V probouzení z ticha pomáhá plakát mapovat, co už o problému víme a otevírá otázky o tématu.
  2. V kritickém bádání nám může plakát pomoci si uvědomit, jaké otázky jsme si k problému ještě nepoložili. Plakát nám také pomáhá pozorovat souvislosti, které v problému jsou a napomáhá tak vidět problém na systémové rovině.
  3. Plakát nám může pomoci v imaginaci při promyšlení různých možných budoucností. (Týká se to např. plakátu o klimatické změně.)
  4. Plakát může pomoci i při reflexI po provedení akce.  Lze spojit s otázkami nad plakátem: Kudy vedla naše cesta? Podařilo se nám dosáhnout našich cílů?

Plakát je grafická pomůcka, která nám umožňuje klást kritické otázky a metodicky pracovat se širokou paletOu nástrojů v několika krocích metody Futuropolis.

Nezávisle na tématu, lze nad každým plakátem vést diskuzi kolem těchto otázek:

  • Co vidíte? 
  • Co to ve vás vyvolává?
  • O čem to pro vás je? 
  • Jaký vidíte vztah mezi obrazem a naší realitou? 
  • Jak je to spojené s vámi? Kde se tam vidíte vy?