Plakát Klima

PLAKÁT KLIMA

Grafické ztvárnění: Marie Lukáčová

Inspirováno scénáři budoucnosti od iniciativy Great Transition

Zdroj: https://greattransition.org/explore/scenarios

Česky: 4 scénáře budoucnosti

Návrh: Futuropolis: škola emancipace (NaZemi a Institut úzkosti)

V projektu Futuropolis: škola emancipace hledáme pedagogické cesty pro otevírání společenských témat a posilování občanských kompetencí nás všech. Pro to, abychom mohli*y mluvit o tématech, které se nás týkají, potřebujeme mnohdy impuls/výkop pro společnou diskuzi. Tento plakát znázorňuje různé možné scénáře budoucnosti v kontextu klimatické krize. Věříme, že může být dobrým impulsem-vstupem pro společný dialog o budoucnosti. 

Otázky pro práci s plakátem:

 • Co vidíte? 
 • Co to ve vás vyvolává?
 • Co je podle vás hlavním tématem plakátu?  
 • Jaký vidíte vztah mezi obrazem a naší realitou? 
 • Jak je to spojené s vámi? Kde se tam vidíte vy?

Otázky rozvíjející myšlení o budoucnostech:

 • Jaké jsou možné budoucnosti vývoje klimatické krize?
 • Kterou budoucnost považujete za pravděpodobnou a proč? 
 • Jakou budoucnost bychom pro sebe chtěli*y?
 • Jaké změny potřebujeme udělat, abychom podpořili*y preferovanou budoucnost?
 • Co pro změny můžeme udělat my?

PRÁCE S PLAKÁTY V KRITICKÉ PEDAGOGICE

Práce s plakáty navazuje na kriticko pedagogickou tradici práce s kódy Paula Freireho. Ten při odstraňování negramotnosti ve favelách ukazoval lidem kresby, znázorňující jejich každodenní život a vedl nad nimi s místními dialog. Docílil tak nejen pochopení lingvistického obsahu slov, ale i dalších souvislostí (společenských, ekonomických, politických…). Skrze dialog nad obrazy ze života vedl obyvatele favel k politickému vědomí.

V našem pojetí fungují plakáty jako kódy, které umožňují přinést mezi studenty a studentky téma, ke kterému se mohou vztáhnout, avšak které tvoří bezpečnou vzdálenost mezi tématem a nimi. Kód je externím znázorněním problému, a tím pádem umožňuje vidět jej novýma očima, a nikoliv ze samozřejmosti každodenní zkušenosti.

Plakáty jsou v metodě Futuropolis nástrojem pro rozpoutání diskuze a umožňují zaměřit se na souvislosti a vztahy různých aktérů ve světě. Plakáty zjednodušeně popisují společenské problémy a často i nabízejí inspiraci k různým řešením. Plakát funguje také jako „kotva“ diskuze, dá se k němu v průběhu práce vracet, čímž nám pomáhá neutíkat od tématu, ale zůstat tematicky v prostoru, vyznačeném graficky plakátem. 

V  metodě Futuropolis se dají plakáty použít v rámci spirály, a to zejména v těchto krocích:

 1. V probouzení z ticha pomáhá plakát mapovat, co už o problému víme, a otevírá další otázky k tématu.
 2. V kritickém bádání nám může plakát pomoci si uvědomit, jaké otázky jsme si k problému ještě nepoložili*y. Plakát nám také pomáhá pozorovat souvislosti a napomáhá tak vidět problém na systémové rovině.
 3. Plakát nám může pomoci v imaginaci při promýšlení různých možných budoucností. (Jako např. u plakátu o klimatické změně.)
 4. Plakát může pomoci i při reflexi po provedení akce. Lze spojit s otázkami nad plakátem: Kudy vedla naše cesta? Podařilo se nám dosáhnout našich cílů?

Nezávisle na tématu lze nad každým plakátem vést diskuzi kolem těchto otázek:

 • Co vidíte? 
 • Co to ve vás vyvolává?
 • Co je hlavním tématem plakátu?
 • Jaký vidíte vztah mezi obrazem a naší realitou? 
 • Jak je to spojené s vámi? Kde se tam vidíte vy?