Politická pozice

Chceme posilovat vědomí, že způsob jakým učíme, vytváří představu o světě. Na jaký svět připravujeme svoje žáky, žákyně a studenty, studentky? Jaká očekávání od světa i od sebe samých v druhých posilujeme? Do toho, kým jsme jako pedagogové a pedagožky, se výrazně promítají naše politické hodnoty: naše přesvědčení o tom, kdo a jak má zacházet s mocí; kdo může a kdo nemůže rozhodovat; kdo může vytvářet vědění? Tyto a další politické hodnoty a přesvědčení chceme dále zkoumat a reflektovat.Tímto vás zveme na procházku zvukovou krajinou 3 politických pozic ve vzdělávání. Každá z nahrávek je kompilací myšlenek (úryvků z knih, filmů, dokumentů). Každá z nahrávek se snaží přiblížit se jednomu přístupu k politice ve vzdělávání (konzervativní, liberální, transformativní). Smyslem není hledat tu správnou, ale ohmatávat jejich prostor a naše možnosti pohybu mezi nimi i způsob myšlení za každou z pozic.

KONZERVATIVNÍ POZICE

LIBERÁLNÍ POZICE

TRANSFORMATIVNÍ POZICE