Příklady Akce

Kritická akce může mít dopad v různých měřítcích. Některé akce mohou být prospěšné pro konkrétní školu, jiné dokáží přinést změnu pro celou komunitu, nalézt ale můžeme i příklady akcí na úrovni globálně lokální, celoevropské či celosvětové. Níže uvádíme příklady některých inspirativních akcí. Jaké další příklady kritické akce si dokážete představit?

 

 

 

 

 

PŘÍKLADY AKCÍ NA ÚROVNI ŠKOLY

 • VLASTNÍ PŘEDMĚT: Třída po zkoumání, jak fungují sociální sítě, požaduje u vedení školy vlastní předmět: Internetová gramotnost.
 • SBĚR DEŠŤOVÉ VODY: 3. třída ZŠ a MŠ Řeznovice – Ivančice pracovala s příběhem metodou Global Storyline. Příběh se dotýká jak problému životního prostředí, tak důvodů migrace pro nedostatek zdrojů vody. Třída promýšlela, jak ušetřit pitnou vodu ve škole. Rozhodli*y se obstarat barel na dešťovou vodu, která pak byla využita k zalévání květin ve škole.
 • KUCHAŘKA ZELENÝCH RECEPTŮ: Třída při předchozím bádání zjistila, že nadprodukce masa vede mimo jiné k používání vody na zavlažování lánů krmiva pro dobytek a je jednou z příčin nedostatku pitné vody ve světě. Třída se proto rozhodla vytvořit kuchařku zeleninových receptů pro školní kuchyni.
 • VLASTNÍ DESIGN DVORKU: Třída pracovala s tématem prospěšnosti komunitě. Žákům a žákyním nevyhovoval prostor školního dvoru. Požádali*y tedy o pomoc s úpravou dvorku odborníky a odbornice na permakulturu a také svými nápady přispěli*y k praktičtějšímu uspořádání a zkrášlení tohoto místa. (systémové myšlení)
 • DEN S ŘEDITELEM/ŘEDITELKOU: Den s ředitelem/ředitelkou poskytuje možnost setkat se s někým, koho potkáváme, o kom toho mnoho nevíme a o kom můžeme mít zkreslené mínění (jaký*á je, co dělá, co má na starost). Tento den nám umožní získat představu, co znamená být ředitelem*kou obecně, a také, které z představ se zakládaly na skutečnosti a které nikoliv. Díky osobnímu kontaktu tak může dojít k polidštění a překonání obav z druhé*ho.

PŘÍKLADY KOMUNITNÍCH AKCÍ

 • ŽIJEME TADY: Žijeme tady vzniklo v roce 2012 jako projekt dvou středoškoláků Vojty a Martina, kteří se rozhodli poskytnout lidem možnost vyjádřit se k místu, ve kterém žijí, a společnými silami jej zlepšit. O dva roky později mají oba zakladatelé na kontě několik úspěšných projektů a na veřejný prostor se, kromě zájmu o toto téma, dívají také perspektivou budoucích architektů. Díky této iniciativě se klukům podařilo zjistit, co z hlediska veřejného prostoru lidi v pražském Suchdole trápí a co si přejí. Dokázali rozhýbat projekt městského bike-sharingu (systém půjčování kol), zřídit komunitní mobilní saunu a rozjeli také projekt Vozíky na růžovo.

PŘÍKLADY GLOBÁLNĚ LOKÁLNÍCH AKCÍ

 • ZACHRAŇ JÍDLO: Podnětem projektu byl film Z popelnice do lednice. Podle zpráv OSN se ročně vyhodí 1,3 miliardy tun potravin. Tato a mnohá další fakta zalarmovala Adama a jeho přátele natolik, že se rozhodli*y sepsat projekt a zažádat o podporu v rámci iniciativy O2 Think Big. Jejich žádost byla úspěšně schválena a Zachraň jídlo získalo reálnou šanci zrealizovat svůj záměr. Snahou přitom není problém vyřešit, ale podnítit nás – spotřebitelky a spotřebitele – k šetrnějšímu chování, podnítit instituce k zpřístupnění statistik a dat o spotřebě a upozornit zákonodárce na problém, na který naráží firmy při snaze darovat potraviny tzv. potravinovým bankám. Vyvrcholením projektu se stala Hostina pro tisíc. Zapojilo se 40 dobrovolníků a dobrovolnic, suroviny dodaly velké supermarkety a menší subjekty (farmáři a farmářky). Jednalo se o běžně neprodejné potraviny: zahnuté, nevhodně velké atd.
  www.zachranjidlo.cz

PŘÍKLADY CELOEVROPSKÝCH AKCÍ

 • INICIATIVA HLAVÁK: Iniciativa Hlavák je skupina dobrovolníků a dobrovolnic, kteří*ré od září 2015 pomáhají lidem propuštěným z českých detenčních zařízení i těm přímo v zařízeních samotných.
  Nabízejí jim materiální pomoc (potravinové balíčky do detencí), poskytují tlumočení, psychosociální podporu a asistenci při propuštění z detenčního zařízení – vyzvednutí na nádraží v Praze, poskytnutí základní materiální podpory (SIM kartu, dle potřeby mobilní telefon, jídlo), nocleh po příjezdu později večer (obvykle na jednu noc, v naléhavých situacích i déle).

PŘÍKLADY CELOSVĚTOVÝCH AKCÍ

 • FRIDAYS FOR FUTURE: Organizovat se můžeme také na celosvětové úrovni, jak nám ukazuje aktivistická síť s mezinárodním působením Fridays for Future, u jejíhož počátku přitom stálo rozhodnutí jedné žačky, která vytrvala. https://fridaysforfuture.cz/
 • ME TOO TEEN PROJECT: Celosvětový dopad zaznamenalo také MeToo, k němuž se přidaly teenagerky ze zemí po celém světě. Svou akci s tak širokým dopadem nemusí studující vymýšlet od začátku. Mohou se přidat k existující síti a organizovat se v rámci ní.
  https://metooteenproject.com/

PŘÍKLADY FOREM

 • kritická performance nebo divadlo na exponovaném veřejném místě
 • vlastní kritický rap na besídce školy
 • vlastní časopis
 • na k tomu určeném exponovaném místě namalujeme kritický mural
 • upoutáme pozornost médií – upozorníme tak například na nešťastná rozhodnutí politiků či korporací
 • petice či dopis poslanci či poslankyni