Systémové myšlení

Komplexní problémy současnosti nemají jednoduchá řešení, proto je potřeba v rámci celoživotního vzdělávání rozvíjet tzv. „systémové myšlení“.

Systémové myšlení posiluje schopnost žáků a žákyň nahlížet na složitá společenská témata v jejich celistvosti a identifikovat síť vztahů mezi jednotlivými prvky celku. Nástroje systémového myšlení pomáhají porozumět dynamice a vývoji přírodních, ale také společenských jevů, jakými jsou například aktuální klimatická krize, uprchlická krize a válečné konflikty, globální systém výrobního a dodavatelského řetězce oblečení atd.

Systémový pohled posiluje vědomí žáků a žákyň, že jsou propojeni*y s druhými a se světem, a učí je rozpoznávat ty vztahy v systému, které jsou schopni*y díky své občanské aktivitě měnit či aspoň mít na ně vliv. UNESCO zařadilo systémové myšlení do klíčových kompetencí ve vzdělávání pro udržitelný život.