Má být škola politická?
(diskuze s Tadeášem Žďárským a Kristýnou Hrubanovou)

Večer s Výlukou: Má být škola politická?
(diskuze s Tadeášem Žďárským a Kristýnou Hrubanovou v rámci Večera s Výlukou)