Kam se obrátit

GENDER

S barvou ven – řešíte otázky kolem sexuální orientace a identity?

Konsent – boří mýty o sexuálním násilí; prevence znásilnění, sexuálního obtěžování a šikany (také podpora do škol)

Trans*parent – Organizace Trans*parent z. s. usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender, nebinárních a intersex osob.

proFem – Organizace proFem usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí. Usiluje o zvyšování kvality života obětí domácího a sexuálního násilí prostřednictvím zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti systému pomoci. 

PersefonaOrganizace Persefona se zaměřuje na dlouhodobou komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 16 let z Jihomoravského kraje i těm, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci.

 

DALŠÍ 

Česká středoškolská unie – Mluvíme do našeho vzdělávání a organizujeme několik projektů: Hájíme práva a zájmy českých středoškoláků. Komunikujeme s ministerstvem a prosazujeme vzdělávání zaměřené na žáka, inovativní výuku, v níž je učitel více průvodcem, a demokratické principy vedení školy.

HateFree – Iniciativa lidí, usilujích o život bez násilí a nenávisti. 

Alt-Pride – Nekomerční alternativa Prague Pride

Mezipatra – Queer filmový festival, který každoročně představí kolem stovky českých i zahraničních filmů s LGBTQ+ tématy a jejich tvůrce a tvůrkyně. 

SocSol