Audiopříběhy Nerovnosti

Série pěti audiopříběhů, kterými mohou vyučující otevřít různé aspekty nerovnosti v české společnosti.

Michal a systémový útlak romské menšiny

„Pocházím z romské rodiny. Moje máma se narodila v romské osadě. Jako malá se s rodiči v 60. letech přestěhovala do Čech. Můj otec se narodil ve městě na severu Čech. Tam se seznámili*y. Už v osmi měsících jsem se dostal do dětského domova. Většinu svého života jsem vůbec netušil co se v minulosti stalo.“

Rad a Jako doma

Proč je pro ženy bez domova důležité moci pečovat? Co může vést k ženskému bezdomovectví? „Pracuju v organizaci Jako doma, která se věnuje problematice ženského bezdomovectví. Pracuji jako peerpracovník. Když jsme zakládaly organizaci o ženách bez domova, tak jsme o ženách bez domova nic nevěděly. Nevěděla o nich nic ani společnost, protože organizace Jako doma byla první společnost, která realizovala výzkum o ženách bez domova. “


Bára

Bára je umělkyně a matka samoživitelka, která vypráví o tom, jak je pro ni těžké v těchto podmínkách přežít, protože umění není ve společnosti chápáno jako práce.

Honza

Honza je sociální pracovník, který pracuje v IQ Roma servis s romskými klienty a klientkami. Vypráví příběhy o tom, jak jeho klientky, čelící neustále diskriminaci a rasismu, svou těžkou situaci zvládají.

Leyla

Leyla je dobrovolnice z organizace Pomáháme lidem na útěku, kde působí už od roku 2015. Mluví o tom, jak se v průběhu let mění postoj veřejnosti k uprchlíkům a s kým si spojujeme slovo uprchlík. Podle toho se podle Leyly proměňuje náš postoj k lidem v této situaci.