Kam se obrátit

NEROVNOSTI

…pro pomoc – expertní organizace, instituce, dobré příklady

 • Společnost pro ranou péči – Společnost zaměřující se na včasnou diagnostiku a začlenění ohroženým dětem, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám
 • Iniciativa Ne rasismu! – Studentská antifašistická organizace.
 • HateFree – Iniciativa lidí usilujích o život bez násilí a nenávisti.
 • Veřejný ochránce práv 
 • Mají na to. Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ – Přiručka pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí nabízí kvalitní obsáhlý materiál.
 • Desegregace.cz – Desegregace.cz přináší přes čtyřicet konkrétních intervencí, které zkvalitňují vzdělávání, aby ve škole mohl uspět kdokoliv, nezávisle na socioekonomických podmínkách.
 • Muzeum romské kultury
 • Sumář dobré praxe – Výstup z projektu Masarykovi univerzity, který zkoumal funkční praxi v inkluzi
 • Trmická základní škola – Článek o zkušenosti školy. Ačkoliv velká část jejích žáků žije v chudobě či nepodnětném prostředí, trmická základka zlepšuje krajské statistiky vzdělávacích výsledků.

…pro informace, data

Česko

 • Život k nezaplacení – Projekt PAQ Research a Českého rozhlasu zaměřený na ekonomický vývoj domácností. Česká cesta k chudobě v grafech.
 • Mapa vzdělávacího ne/úspěchu – Vzdělávací a sociální problémy v ČR. Projekt PAQ Research.
 • PAQ Research – Sociologická výzkumná organizace mající za cíl přinášet výzkumné poznatky pro efektivní fungování vzdělávací a sociální politiky. Přispívká k datově podloženému řešení klíčových společenských problémů, posílení rovných šancí a sociální koheze.
 • Human Rights Watch a sekce věnovaná ČR
 • Agentura pro sociální začleňování
 • Social Watch Česká republika –  Social Watch je mezinárodní síť občanských organizací s cílem vymýtit chudobu, diskriminaci a rasismus, a zajistit spravedlivou distribuci bohatství a naplňování lidských práv.

Globální

 • Oxfam – Mezinárodní organizace, která každoročně zveřejňuje report o nerovnostech ve společnosti.
 • Our World in Data – Množství dat o nerovnostech ve světě a skvěle zpracované explainery.
 • World Inequality Report 2022t
 • Unicef, zejména jejich texty a materiály k chudobě
 • OECD – Sbírá data a vydává reporty k nerovnostem 
 • Gapminder – Vývoj světové chudoby v čase dobře zpracovává Gapminder (Projekt Roslinga, co napsal knihu Factfulness).

…pro další nápady – metodiky, aktivity odjinud

 • kniha Amendar, což je galerie romských osobností, obsahující medailony 254 Romů a Romek, jejichž životy v průběhu dvacátého a jednadvacátého století byly anebo jsou spojeny s českými zeměmi.
 • Katarina Taikon: Katici, ty to zvládneš. Ivo Železný 1999.

Další články a knihy