Světová hra na obchod — nastavení mezinárodního obchodu

Pravidla simulační hry (40-50 min vč. přidávání kol)

Potřeby

 • prostor uspořádaný do pěti stanovišť + jedno pro banku/trh
 • tabule nebo něco podobného 
 • „šátky“ k rozlišování skupin
 • kravaty pro lektory
 • psací potřeba pro každého účastníka (mohou mít vlastní)
 • zvonek/jiný oddělovač kol
 • plakát Banka a Trh (ceník)
 • přelepky na ceník (kuku 5, bavlna 10, stroj 250, tričko značkové 70, obyč 30, sešívačka 300, nůžky 200, šablona 800, zelená pastelka 400, červený fix 2000, dobrá rada 7 000 + další na snižování cen)
 • šlupky (peníze) + kalíšky na ně
 • nůžky (min 8x)
 • sešívačky (min 4x)
 • zelené pastelky (min 15x)
 • šablony stroje (min 4x)
 • červené fixy (min 4x)
 • suroviny — žluté papíry (kukuřice)
 • suroviny — šedé papíry  (stroje)
 • suroviny — bílé papíry  (bavlna)
 • vzácná surovina – červený lepící papír 
 • dobrá rada (k výrobě zbraně)
 • rada specializovat se
 • pravidla hry pro každou skupinu (4 s odvody + 1 bez odvodů (oranžoví))
 • tabulka dění pro každou skupinu: počet členů, nástroje + zdroje + peníze skupin na začátku, číslo, s nímž skončili na konci (V minimalistickém podání stačí vstupní finance na začátku, na zbytek se dá doptat.)


Postup

Před:

 • Lektoři/ky o přestávce nachystají stoly-stanoviště a pomůcky ke hře na svůj stůl. Napočítají šátky k rozdělení do skupin. Na tabuli si předepíší tabulku k reflexi po hře (lze i předvyplněnou), příp. připraví seznam kol + jejich délek.

Počet hráčů/ek: skupina osob rozdělená do 5 obchodujících subjektů v přibližném poměru 2:3:3:4:5. (tabulka se správnými počty:)


Instrukce: 

 1. šátky a rozdělení do skupin (šátky napočítané dle tabulky si studenti rozeberou a rozdělí se dle barev do skupin ke stanovištím)
 2. každý si vezme tužku/propisku – jinak nepotřebují nic, nepoužívají žádné své věci
 3. pravidla:
  • Vítejte ve hře na obchod! Právě se z vás stalo 5 obchodních subjektů. 
  • cíl: Vaším cílem bude přežít a vydělat co nejvíc. (ještě zopakovat na konci vysvětlování pravidel)
  • úkol: vytvářet zboží (potřebujete suroviny a nástroje) a obchodovat s ním – a to jak na trhu (s námi), tak i s kýmkoli dalším, kdo chce obchodovat (mezi sebou) 
   • obchoduje se prostřednictvím šlupek
   • trh a banka jsme my; vykupujeme to, co je na levé části plakátu za dané ceny; prodáváme to, co je na pravé části plakátu za dané ceny 
   • ukázat všechny suroviny a zboží (u trička zdůraznit, že sešité dvě atd., nepoužívat kromě 1 psací potřeby na člověka nic jiného, zelené zeleně, červené červeným fixem)
    • CENY: kuku 5, bavlna 10, stroj 250, tričko značkové 70, obyč 30, sešívačka 300, nůžky 200, šablona 800, zelená pastelka 400, červený fix 2000, dobrá rada 7 000.
  • vedle zisku úkolem také přežít, s čímž souvisí odvody, které je potřeba v průběhu obchodování platit
  • hra je rozdělena na:
   • 4 kola – vyrábí se, obchoduje
   • 4 mezikola – vždy po skončení kola vybíráme odvody (připravte si je (3ks kuku, 1ks bavlna a 10 šlupek na osobu)), je zakázáno vyrábět, obchodovat na trhu i s ostatními je možné (banka může půjčovat, pokud se někdo zeptá, neříkáme to předem)
   • časově: 6/5/4/4 minuty, začátek a konec označíme zvonkem a kola odškrtáváme na tabuli
  • s dotazy se obracejte na banku
  • zakázané násilí
 4. rozdat obálky:
  • přečtou si pravidla, případně se doptají
  • zapíšou si, kolik mají šlupek a vybavení
  • necháme někoho zopakovat pravidla jeho slovy
  • dotazy
  • zopakujeme cíl hry
 5. hra:
  • 1. kolo 6 minut
  • mezikolo (či v průběhu 2. kola): na trhu se objeví Dobrá rada (rakety vykupujeme za 2-3 tis.)
  • 2. kolo 5 minut (KUK 54, hnědé skupině specializace) 
  • 3. kolo 4 minuty (KUK 43, v mezikole BAV 105, tričko obyč 3020)
  • 4. kolo 4 minuty
  • změny na trhu by měly být nahlas hlášeny a vysvětleny (pád cen)
  • banka 
   • nástroje vykupujeme, ale neříkáme to předem
   • prodáváme vše kromě zelených pastelek (vč. surovin) za poloviční cenu než z toho získají (papír KUK a BAV 150 šlupek, papír kovu 1000 šlupek)
   • můžeme půjčovat nástroje – př. šablona za 300, na další kolo za dvojnásobek
  • pokud nemají na odvody – svázat ruce těm členům, za které neodvedli – pokud budou chtít rozvázat, musí při dalších odvodech za daného člena zaplatit dvojnásobek
  • možnost přidat jedno kolo (většinou po něm už nevybíráme odvody)
  • Lektoři by si měli poznamenávat, všimnou-li si zajímavých interakcí, pro něž můžeme najít paralely v realitě (terorismus, poctivost vs. Zloději, repliky účastníků, zpětný inženýring..). K tomu může přispívat i role zapisovatelů v každé skupině (pokud je hodně studentů).
 6. konec:
  • zapsat si počet šlupek

Volitelné varianty:

 • Pozorovatelé – pozorují, zapisují, ilustrují dění konkrétními citacemi, neodvádí se za ně
  • všechny vstupy a výstupy zapisujte průběžně do tabulky
  • do políčka „poznámky“ si poznamenávejte, co je pro situaci vaší skupiny v tom kterém kole typické nebo zkrátka to, co vás v tom kterém kole napadne
  • navrhujeme zvolit si od počátku zapisovatele = skupinová práce, rozdělte si co kdo a spolupracujte

Reflexe hry (25-30 min, potřeby: tabule)

cíl: Ú. rozumí fungování principů mezinárodního obchodu. Identifikují rozpory a podobnosti mezi hrou a realitou.

Pozn. Otázky jsou pomocné, je potřeba je přizpůsobovat konkrétní skupině a lektorovi/ce – ti se musí domluvit, kdo reflexi povede – ručí pak za to, že se prodiskutují všechny zásadní věci, rozmýšlí si, jak reflexi směřovat.

Pozn. V průběhu celé reflexe je užitečné vnášet vlastní pozorování (příp. pozorování zvolených pozorovatelů, byli-li zapojeni).

Pozn. Pozor na doplňování tabulky na začátku, odvede pozornost a už se nevrátíme k popisu. Zařazujeme to až v druhé části reflexe.

Dojmy a popis dění (10 min)