Kam se obrátit

Texty, data, informace
práce @NaZemi
Budoucnost práce — Stránka věnovaná trendům práce 4.0.
Hrdinové kapitalistické práce I. a II. — Reportáže Saši Uhlové o prekarizovaných pracovních podmínkách u nás (I.) a o pracovních podmínkách lidí za prací migrujících (II.).
Genderově podmíněná nerovnost na trhu práce — Kapitola ze studie mapující bolavá místa práce v ČR.
Podcast Pay Gap @A2larm — Podcast o nerovnosti mužů a žen v práci.
Minimální důstojná mzda — Koncept minimální důstojné mzdy pro ČR.
Minimální msta — Podcast bratří Bittnerů věnový minimální mzdě.
#nerůst @A2larm — Publikovali jsme řadu textů o nerůstu, jakožto o možné reakci na stav světa (zde)formovaný růstovou ideologií.
Ušili to na nás — Aktuální zprávy o stavu pracovních a lidských práv v oděvním průmyslu.

Media
Tato media podporujeme, protože nejsou placená českými oligarchy a místním fosilním průmyslem, tematizují problémy, které považujeme za zásadní, nebojí se delších a analytických textů, známe se osobně s autory a důvěřujeme jejich práci, sami zde publikujeme.

práce @A2larm — Naši kolegové a kolegyně zde publikují, v poslední době především o práci v kontextu nerůstu.
práce @Deník Referendum — Náš kolega Petr Bittner zde pravidelně publikuje, z jeho práce můžeme doporučit podcast Škrty (odkaz níže).
práce @voxpot — Delší texty a analýzy.

Knihy
Práce – dějiny toho, jak trávíme čas — Kniha věnující se pojetí práce jakožto lidské činnosti, která formuje nás i naše okolí, historická a víceoborová analýza práce.
Roboti nastupují — Popis trendů práce 4.0.
Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí… — Příroda, peníze, práce, péče, potraviny, energie a životy: na těchto sedmi věcích stojí svět, ve kterém žijeme, a také jeho budoucnost. (recenze)

Nerovnost
Nejepičtější vizualizace — Pro všechny, kdo mají problém si představit míru nerovnosti bohatství.
Žebříček nejbohatších Čechů — Forbes a jeho nekritická adorace zbohatlíků.
Nerovnost zabíjí — Každoroční zpráva Oxfam o nerovnosti ve světě [EN]

Další
Výstava na stromech — Plakátové výstavy věnované různým aspektům důstojnosti práce – je možné si nechat výstavu zaslat a vystavit.
Do roboty! — Výukový program z dílny NaZemi věnující se proměnám práce – je možné program obědnat pro libovolnou skupinu.
Když práce nešlechtí — Série přednášek/diskuzí věnovaných tématu práce.
Kampaň za důstojnou mzdu pro ty, kdo vyrábějí naše oblečení. — Petice požadující důstojnou mzdu pro pracující v oděvním a obuvním průmyslu.
Sebeřízení  — V NaZemi hledáme jiné způsoby organizace práce, neváhejte se na nás obrátit pro konzultaci či sdílení zkušeností.
Všichni tady umřeme — Komentář současného dění – různá témata, ne všechno je o práci, ale všechno je zábavné.
Industrie — Průmyslové dějiny českých zemí počínaje manufakturami z 18. století až po robotizované továrny dneška. Od počátků kapitalismu přes plánovanou ekonomiku po náročnou transformaci.
Slušná firma — Komunita firem a neziskovek snažících se o jiné pojetí podnikání, odklánějící důraz na zisk k důrazu na prospěšnost vykonávané činnosti světu.

Lidé v tématu
Apolena Rychlíková — pracovní podmínky (dokument Hrdinové kapitalistické práce)
Eva Fraňková — nerůst, ekologická ekonomie, sociální podnikání
Gaby Khazalová — digitální technologie a práce, rovnost žen a mužů
Jan Bittner — ekonomie práce, vývoj pracovního trhu, daňová politika, heterodoxní ekonomické proudy
Jan Májíček — moc nadnárodních korporací, TTIP
Karolína Silná — sociální solidární ekonomika
Katka Smejkalová — technologie, digitální platformy, budoucnost práce, rovnost žen a mužů,
Klára Votavová — Amazon, pracovní podmínky, digitální platformy, technologičtí giganti
Markéta Vinkelhoferová — environmentální sociální podnikání, fair trade
Martin Černý — energetická transformace, spravedlivá transformace, nerůst
Naďa Johanisová — heterodoxní ekonomie, kritiské přistupy k ekonomii, ekologická ekonomie, nerůst, sociální podnikání, alternativní ekonomické projekty, družstva, komunitní měny
Pavel Šplíchal — zakázková ekonomika, digitální platformy
Petr Mareš — důstojná mzda, odborové organizování, pracovní podmínky v oděvním a obuvnickém průmyslu
Saša Uhlová — prekarizace práce, pracovní podmínky (dokument Hrdinové kapitalistické práce)
Šárka Homfray — pracovní právo, rovnost žen a mužů, budoucnost práce, odbory
Tomáš Hajzler — Slušná firma