Kam se obrátit

ŠKOLA

…pro pomoc – expertní organizace, instituce, dobré příklad

Česká středoškolská unie – Mluvíme do našeho vzdělávání a organizujeme několik projektů: Hájíme práva a zájmy českých středoškoláků. Komunikujeme s ministerstvem a prosazujeme vzdělávání zaměřené na žáka, inovativní výuku, v níž je učitel více průvodcem, a demokratické principy vedení školy.

SKAV – stálá konference asociací ve vzdělávání – dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a spolků usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.

ČOSIV – česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Desegregace.cz – Desegregace.cz přináší přes čtyřicet konkrétních intervencí, které zkvalitňují vzdělávání, aby ve škole mohl uspět kdokoliv, nezávisle na socioekonomických podmínkách.

Sumář dobré praxe – výstup z projektu Masarykovi univerzity, který zkoumal funkční praxi v inkluzi

…pro informace, data

Mapa vzdělávacího ne/úspěchu.  Vzdělávací a sociální problémy v ČR. Projekt PAQ Research.