Erika a duševní zdraví: Školní psycholožka je často taková mytická bytost

Erika Kubálková je druhá místopředsedkyně České středoškolské unie, která sdružuje aktivní středoškoláky. Popisuje svoji zkušenost s tím, jak je školní prostředí schopné reagovat na psychické stavy studujících. Co jí samotné pomohlo?

Otázky pro práci se třídou: Jaká praktická opatření by Vám pomohla lépe zvládat výuku, když máte zrovna psychické problémy? Víte, kde si v takových případech můžete říct o pomoc? Co byste si přáli, aby jste uměli říct o svém psychickém zdraví dospělým kolem Vás?

„Vlastně už nějakou dobu se mi projevují psychické problémy. Někdy to ve škole bylo lehčí, někdy těžší. Samozřejmě to mnohem snazší snažší, když jsem už sama začala chápat, co se ve mě děje. Což nebylo úplně lehký, protože to jsou věci o kterých se obecně nemluví ať už ve škole, ale je to také celospolečensky tabu. Když se to začalo odehrávat, tak byli učitelé, kteří si toho všimli. Třeba jsme měli skvělou fyzikářku, která se ptala, co se děje, že vypadám sklesle. Což už to pomohlo, vědět, že se někdo stará.“

„Když člověk reálně požádá o praktické posunutí termínu, tak je to někdy náročnější. / I pro učitele je těžký o tom mluvit a pochopit situaci žáka, protože sami jsou zahrnuti prací. / Naše škola má štěstí, že vůbec má školní psycholožku. Ale je tam jen jednou za týden a málokdo se tam odváží jít. Je to taková mýtická bytost ta školní psycholožka. / Bylo by jednodušší, kdyby toto bylo součástí výuky. Ať už vzdělání, jak zacházet s těma lidma nebo kdyby v tom učitelé byli školeni. / Během karantény jsem měla týdny, kdy jsem procházela depresivníma epizodama a bylo těžký pro mě vůbec se soustředit na hodinu natož vypracovávat úkoly navíc.“

Erika Kubálková a duševní zdraví: Školní psycholožka je často taková mytická bytost