Strategie a taktika. Kritické zhodnocení navrhované akce.

Vyučující v této simulaci modelují kritické zhodnocení vlastního návrhu společné akce ve fázi Strategie a taktika. Strategie a taktika je čtvrtou fázi modelu spirály Futuropolis. Doba trvání: 26 minut.

Vyučující v této simulaci modelují kritické zhodnocení vlastního návrhu společné akce ve fázi Strategie a taktika.

Strategie a taktika je čtvrtou fázi modelu spirály Futuropolis.  V této fázi čeká skupinu diskuze o vizi budoucnosti, volba strategie, taktiky a stanovení cílů pro transformativní akci. Aktivity navazují na třetí fázi imaginace. Zatímco třetí fáze se zaměřuje na abstrakci a kreativní myšlení, čtvrtá fáze v rámci spirály vede účastníky*ice k syntéze poznatků, volbě ideálního scénáře budoucího vývoje, identifikaci pákových bodů systému a jeho představitelů a ke kritickému zhodnocení občanských možností změnit situaci. Během seminářů si vyučující osvojovali  model kritické spirály

Futuropolis prostřednictvím fiktivního  příběhu třídy “Nechceme chodit plavat.” zde.

Záměr třídy, tedy zvolená vize, k níž chtějí skrze akci jít:

  • Influenceři (vrstevníci) nereplikují nereálné unifikované představy o tom, jak má vypadat lidské tělo.
  • Zdůrazňují rozmanitost různých podob krásy.
  • Ukazují systémový rozměr. Nevydělávají na podpoře konzumerismu.

Video ukazuje úvahy vyučujících, kteří modelují situaci, ve které kriticky vyhodnocují, zda nápad na akci je realizovatelný. 

Zapsané a uspořádané postřehy vyučujících z videa najdete na konci videa ve formě tabule s post-ity a jednoduché SWOT analýzy.