Kam se obrátit

ZDRAVÍ

…pro pomoc – expertní organizace, instituce, dobré příklady

Nevypusť duši – je nestátní nezisková organizace, která přináší prevenci v péči o psychiku, šíří praktické informace a usiluje o to, aby se konverzace o duševním zdraví stala součástí běžného života moderní společnosti, ve které se nikdo nestydí říct o pomoc. Ve spolupráci s veřejnými institucemi také dlouhodobě prosazuje systémové změny v oblasti péče o duševní zdraví.

Společenství proti šikaně – je dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují v něm odborníci se zaměřením na problematiku šikany, dále rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s dítětem, které se se šikanou potýká. 

Nenech to být webová a mobilní aplikace, která dětem umožňuje upozornit na šikanu, kyberšikanu, sexuální obtěžování, vydírání, sebepoškozování, fyzické násilí a další možné problémy, které jejich spolužáky*čky denně potkává.

Narativ – je vztahová či sociální platforma, která šíří postmoderní praxi v České republice a na Slovensku. Slovo Narativ odkazuje na vyprávění příběhů jako důležitou součást všech postmoderních přístupů k terapii, vzdělávání a dalším praxím.  Snaží se vytvářet horizontální, neformální a mimoinstitucionální dialogické prostory.

Vigvam – se věnuje velké bolesti způsobené ztrátou blízkého člověka v dětském kolektivu, náročným tématům ve výuce a jak je ošetřovat, výzvám spojeným s pandemií. 

Jule a jim – poskytuje profesionální služby v oblastech primární prevence, dalšího vzdělávání vyučujících a zážitkové pedagogiky. Poskytuje také podporu v rámci mentoringu a odborného poradenství. Zaměřuje se na práci s třídním kolektivem a vyučujícími.

Společnost pro ranou péči – se zaměřuje na včasnou diagnostiku a začlenění ohrožených dětí, děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám.

HateFree – je státní iniciativa lidí usilujících o život bez násilí a nenávisti. Její tým je do velké míry tvořen lidmi, kteří předsudky, násilí nebo nenávist zakusili na vlastní kůži. 

Anabell – je organizace i krizová linka, která nabízí pomoc a podporu osobám, které se potýkají s poruchami příjmu potravy, poskytuje rodinné terapie i nutriční poradenství. 

Rozhlednapomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením vést důstojný a nezávislý život a zapojit se do společnosti podle jejich vlastních představ a přání. Rovněž si klade za cíl přispívat ke vzájemnému porozumění lidí vidících a zrakově postižených.

Asistence poskytuje sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením ročně. Programy Asistence mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Dlouhodobě usiluje o zlepšování podmínek pro život lidí s postižením v běžné společnosti.