Zdraví: individuální úsilí a systémové faktory

S devátou třídou jsme se zamýšleli nad zdravím: do jaké míry ho můžeme ovlivnit individuálním úsilím a jaké jsou systémové faktory.

Dobré zprávy: Velkou váhu žáci přikládají prostředí a tomu, do jaké situace se člověk narodí. Je pro ně důležitá kvalitní a rovná zdravotní péče.

Druhá zpráva: Rovná zdravotní péče je důležitá, aby lidi mohli co nejvíc pracovat. „Pracující společnost je prosperující společnost,“ doslova řekl patnáctiletý člověk. Ale aspoň to řekl dobře anglicky.