Karty dovedností utlačovaných a privilegovaných

Karty jednotlivých dovedností utlačovaných a privilegovaných s ilustracemi Evy Koťátkové slouží k podpoře empatie k sobě a druhým napříč mocenskými rozdíly. Koncept dovedností i tento materiál vychází z pojetí Leticie Nieto a jejího textu Porozumění útlaku: Strategie přístupu k moci a privilegiím.

Jak a k čemu používat karty dovedností privilegovaných a utlačovaných

Záměr: 

Koncept dovedností i tento materiál vychází z pojetí Leticie Nieto a jejího textu Porozumění útlaku: Strategie přístupu k moci a privilegiím.

Karty jsme vytvářeli*y s myšlenkou na vyučující, kteří*ré, ať chtějí nebo ne, jsou ve strukturální mocenské pozici, v níž mohou žákyním a žákům, když budou chtít, udělat ze života peklo. Chceme-li, aby škola vedla ke skutečné demokracii, pomůže, když vyučující budou demokracii modelovat ve třídě, když budou hledat cesty, jak svou moc sdílet, vést s žactvem dialog a podporovat ho v hledání jeho zdrojů moci. Záměrem tohoto  nástroje je podpořit vyučující v transformativním spojenectví se studujícími.

Příprava

Než se do toho pustíte, pronikněte do témat strukturální a sociální moci, společenské hierarchie a privilegií. Podporou vám může být knihovna Futuropolis (Moc a privilegia).

Otázky nerovnosti a útlaku vzbuzují emoce na všech stranách, připravte se proto na práci s nimi.

Systém společenské hierarchizace a koncept dovedností

Systém společenské hierarchizace, jakkoliv je absurdní, má obrovský vliv na naše životy. To, že je člověk kategorizován jako muž nebo žena, bílý nebo černý nebo je mu přiřazena jakákoliv jiná společenská hierarchie, může změnit životní možnosti a příležitosti každého z nás. Všichni a všechny jsme v různých oblastech života socializováni*y do obou těchto rolí, buď do role privilegované*ho, která z dané společenské hierarchizace těží, nebo do role, která útlak zakouší.
Bojovat proti útlaku a efektivně reagovat na dynamiku společenského postavení znamená osvojit si specifické dovednosti z obou pozic. Strategie, které jsme se naučili*y používat jako malé děti, nám totiž z dlouhodobého hlediska neposlouží. Můžeme se naučit strategiím a dovednostem lepším a účinnějším.

S tím, jak rosteme a procvičujeme své dovednosti v boji proti útlaku, dovednosti, které jsme se naučili*y dříve, nezmizí. Jsou zahrnuty do repertoáru, který obsahuje i dovednosti vyspělejší a zralejší. Dávají nám více možností pro jednání a pravdivější smysl pro vnímání sebe sama i ostatních. Starší dovednosti jsou však stále s námi a většinu času je budeme i nadále používat podle míry svých aktuálních kapacit.


Jak dovednosti uchopit:

 • Tyto dovednosti nejsou vývojovými etapami.
 • Každá z těchto dovedností má hodnotu, kterou je třeba pochopit a ocenit.
 • Používat dovednosti vyššího stupně vyžaduje větší úsilí, a máme tedy tendenci volit jednodušší cestu, která používá méně rozvinuté dovednosti.
 • Máme-li jako utlačovaní*é přístup ke všem těmto dovednostem, používáme je podle toho, kolik energie v daném okamžiku máme.
 • Cílem není používat určitou dovednost vždy, ale spíše tak, jak je to v daném okamžiku nejfunkčnější.
 • Učením se vyšším dovednostem získáváme schopnost osvobodit sebe i druhé a pohybovat se po světě jako plnohodnotné lidské bytosti bez ohledu na definice, kterými nás společenská klasifikace omezuje.

 

Jak je používat?

Protože jde o sady karet dovedností privilegovaných a utlačovaných, je možné je použít pro práci jak s těmi, kdo chtějí či potřebují reflektovat svá privilegia, tak s těmi, kdo jsou v pozici, ve které zažívají útlak. I když každý*á z nás máme mnohdy zkušenost s výsadou i útlakem v různých oblastech, nabízejí karty dvě možnosti, jak začít: otevřít otázky vlastního útlaku, anebo privilegií.

Pro práci s vyučujícími (nebo jinými skupinami v pozici moci)

 • Pracujte především s dovednostmi privilegovaných, podporují sebereflexi vlastní mocenské pozice.
 • Hlavní zkoumanou otázkou je: S jakými dovednosti nakládám v jakých situacích? Jak mohu být dobrým spojencem či spojenkyní při transformaci školy nebo společnosti? Principy spojenectví najdete v textu Rámcová teorie osvobození od Eriky Sherover-Marcuse.
 • Nikdy neuškodí pracovat s dovednostmi utlačovaných, protože každý člověk má zkušenost v nějaké oblasti útlaku, minimálně jako dítě ve světě dospělých. Vztažením této vlastní zkušenosti k dovednostem můžete podpořit svoji schopnost empatie se studujícími nebo jinou znevýhodněnou skupinou a učíte se rozlišovat, v jaké fázi cesty za svým osvobozováním jsou, díky tomu pak můžete z privilegované pozice volit vhodnou formu spojenectví.

Pro práci se studujícími (nebo jinými skupinami, které jsou terčem útlaku)

 • Pracujete-li s mladými lidmi nebo jinou znevýhodněnou skupinou, věnujte se nejdříve dovednostem utlačovaných. Bez uznání této zkušenosti to skupinu, která má společnou živou zkušenost s útlakem, nepustí ke zkoumání vlastních privilegií v jiných kontextech.
 • Klíčovou otázkou, která vede proces, je: S jakými dovednostmi nakládám v jakých situacích? Co mohu udělat pro své posílení? 
 • I když se budeme s mladými lidmi chtít bavit o možnostech nakládání s mocí, o tom, jakou mají moc a privilegia, z kterých mohou čerpat, potřebujeme nejdřív začít se zkušenostmi s útlakem, který někteří lidé zažívají v rodinách a velká většina ve škole, kde nemohou ovlivňovat svůj čas, to, čím se budou zabývat, jak budou pohybovat svým tělem a podobně.

Návrh k postupu:

 • Diskuze do trojic: Kdy zažíváte vztahy dominance: kdy v podřízené, kdy v nadřízené pozici? 
 • Seznamte skupinu s konceptem společenské hierarchie a pojmem privilegií.
 • Připravte si příklad pro každou dovednost, ať už budete dovednosti představovat vy, nebo necháte skupinu, ať se s nimi seznámí interaktivně.
 • Otázky do trojic:
  • Vezměte do ruky kartu dovednosti, kterou si vybavujete, že jste použili*y v konkrétní situaci, a mluvte o ní.
  • S kterými dovednostmi nemáte žádnou zkušenost a potřebovali*y byste nějakou slyšet? 
  • V jaké oblasti dovednosti se nejčastěji pohybuji? S jakými dovednosti nakládám v jakých situacích? Co můžeme udělat pro své posílení – posun k další dovednosti?
 • Je možné si vzít i nějaký společenský příklad (třeba když se probírá druhá světová válka) a jednotlivým aktérům a aktérkám a dějům přiřazovat dovednosti, které pravděpodobně uplatňovali*y.
 • Uznejte prožívání emocí, které se objeví; s prožíváním druhých nejde polemizovat. Sdílejte společně podněty z diskuzí.
 • Při práci s kartami privilegovaných potom představte Funkční a nefunkční způsoby nakládání s privilegii, uveďte příklady.
 • Diskuze: Jak mohu být dobrým spojencem či spojenkyní? (podle kontextu doplňte: při transformaci školy či společnosti)
 • Dejte prostor pro individuální reflexi nad stejnou otázkou.

 

.