Politická identita vzdělávajících

Pozvánka do krajiny politických identit ve vzdělávání

Na jaký svět připravujeme svoje žáky, žákyně a studenty, studentky, jaká očekávání od světa i od sebe samých v druhých posilujeme? Do toho, kým jsme jako pedagogové a pedagožky, se výrazně promítají naše politické hodnoty, naše přesvědčení o tom, kdo má jak zacházet s mocí. Zveme tě na audioprocházku krajinou politické identity.

Chceme posilovat vědomí toho, že způsob, jakým učíme, utváří určitou podobu světa. Na jaký svět připravujeme svoje žáky, žákyně a studenty, studentky? Jaká očekávání od světa i od sebe samých v druhých posilujeme? Do toho, kým jsme jako pedagogové a pedagožky, se výrazně promítají naše politické hodnoty, naše přesvědčení o tom, kdo má jak zacházet s mocí. Kdo může rozhodovat o podobě a obsahu učiva; o tom jak vypadá normální a zdravé tělo; o vztahu k druhým lidem a autoritám; o představě co je ve světě měnitelné a co už ne…

Zveme tě na procházku krajinou politické identity. V krajině narazíš na podoby tří politických identit – konzervativní, liberální a transformativní. Každá má svou podobu skrytou ve škole a vzdělávání, ve které a s kterou se můžeš volně procházet.

Zveme tě:

  • k osobní reflexi vlastní politické identity v kontextu vlastní pedagogické praxe
  • k souhlasu i nesouhlasu, k emocím a pocitům všeho druhu
  • k hledání a nacházení vlastní pozice mezi jednotlivými představami o politické identitě vzdělavatelů*ek
  • k zachycení a tvorbě myšlenek, pocitů, dojmů z materiálů, se kterými se setkáte, a k jejich sdílení s ostatními
  • k zamyšlení nad tím, jak dál pracovat a rozvíjet impulzy z této procházky 

Pusť si postupně tři nahrávky.

 

V pracovním listu zaznamenej do trojúhelníku:

X     Zaznač, kde se v prostoru typů nachážíš. Jak bys popsal*a tuto pozici?

   Chceš se vydat jiný směrem? Zaznač, kde by ses rád*a viděl*a. 

 

Otázky k přemýšlení:

  • Které myšlenky, představy, pocity a způsoby práce jsou pro mě důležité a chci je ve svém jednání a pedagogické praxi posílit?
  • Které myšlenky, představy, pocity a způsoby práce jsou pro mě nové, oslovují mě a chci je ve své pedagogické praxi dále rozvíjet?
  • Které myšlenky, představy, pocity nebo způsoby, jak jednám, bych ve své pedagogické praxi rád*a opustil*a?

Zdroje: National Union of South African Students. (1983). Educating for change. South Africa: NUSAS.