Reflektivní tabulka demokratické autority

V kritické pedagogice je moc centrálním tématem, a to nejen v rámci zkoumání jednotlivých témat, ale také ve třídě, v běžných interakcích mezi vyučující*m a žáctvem. Rozlišujeme mezi strukturální mocí, vázanou na instituci školy, a individuální mocí, vázanou na osobnost a komunikační styl učitele, v realitě však spolu oba tyto typy moci fúzují a nelze je od sebe oddělit. Moci se vyučující nemůže zbavit, ale pokud jedná v souladu s hodnotami demokratičnosti a dialogičnosti a svoji moc sdílí, může vyučující podporovat zmocnění samotných žáků a žákyň.

Kde chci uplatnit svoji moc a kdy ji chci sdílet se žáky*čkami?