Veletrh střípků budoucnosti

Lekce rozšiřující povědomí o existujících menších i větších pokusech o udržitelnou ekonomiku. Studující porovnávají jednotlivé ekonomické iniciativy a alternativy a rozlišují mezi projevy zodpovědné spotřeby a aktivního občanství.

Cíle programu: 

  • Účastníci a účastnice srovnávají výhody jednotlivých transformačních politik a iniciativ.
  • Porozumí rozdílu mezi projevy aktivního občanství a zodpovědného spotřebitelství.

Třída: 8+

Časová dotace: 30 minut

Přílohy:

Fáze spirály Futuropolis: Imaginace

Metodická poznámka: 

Aktivitu je vhodné zařadit poté, co studující prozkoumávali*y problém spojený s klimatickou spravedlností či ekonomickými nerovnostmi. Pracujete-li s kritickou spirálou, je vhodná pro imaginaci – 3. fázi spirály. Podle návaznosti pak vyberte karty související se zkoumaným problémem.

Realizace lekce

Doprostřed kruhu rozmístníme „střípky budoucnosti“. Studenti a studentky se mohou nejdříve podívat na jejich názvy a obrázky a poté si mohou vybratu tu, kterou jich nejvíce láká prozkoumat. Třeba proto, že by ji chtěli*y vyzkoušet, dozvědět se o ní víc, nebo proto, že jim přijde kontroverzní. 

Vysvětlení postupu

Účastníci a účastnice má 5 minut na přečtení alternativy. Po přečtení všechny pozveme na „veletrh střípků budoucnosti“, kde si navzájem tyto nápady představíme. Dvojice se potkávají a snaží se nadchnout ostatní právě pro jejich střípek, zdůrazňují různé výhody, které tyto alternativy přinášejí. To i za předpokladu, že s daným střípkem nesouhlasí. Na kritiku a nesouhlasy bude prostor v reflexi. Teď je cílem porozumět, co pozitivního tyto praxe můžou přinést, a naučit se je propagovat.

Potom, co si ve dvojici dva lidi alternativy přečtou, karty si vymění a každý z nich teď bude v další dvojici propagovat už jiný střípek, než zkoumal na začátku. Může využít jen to, co mu řekl předchozí člověk, nebo si v případě potřeby část karty znovu přečíst. Tím pádem by během 20 minut mělo dojítk několika výměnám.

Reflexe

Emoční ohlédnutí:
Jaké to pro vás bylo?

Obsahové ohlédnutí:
O kterých z těchto střípků jste před aktivitou neslyšeli*y?

Metodická poznámka: Ne všichni žáci a všechny žákyně se během aktivity setkali*y se všemi alternativami, proto je klíčové, aby účastníci a účastnice vždy přiblížili*y, o čem daná věc je i pro celou skupinu, navíc si tím zdokonalují svoje vlastní porozumění.

Které vás nejvíce inspirovali*y?

Které z uvedených příkladů vám přijdou nejvíce kontroverzní?
U příkladů, jako je např. vyvlastňování bytů v Berlíně nebo Klinika, jde většinou o diskuzi mezi balancováním soukromého a veřejného zájmu.

Které z těchto střípků byste zařadili*y do kategorie:

  • osobní úroveň: minimalismus, kratší pracovní doba, dumpster diving
  • komunitní alternativy: clothes swapy, repair cafes, freeshopy, komunitní bydlení, lokální měny, městské zahradničení, KPZ, energetická družstva
  • podniky: sdílená ekonomika, bezodpadové obchody, společensky prospěšné podniky
  • občanské iniciativy: klimatické hnutí, hnutí za konec investic do fosilních paliv, transition towns
  • změna politik: např. maximální příjem nebo zkracování pracovní doby

Právě tato část diskuze pomůže účastníkům a účastnicím si ujasnit, že změny se odehrávají na různých úrovních, ke kterým je možné přispívat, a porozumí třeba rozdílu mezi odpovědnějším spotřebitelství a aktivním občanství.

Pohled na sebe a vpřed:
Které z těchto střípků byste rádi*y vyzkoušeli*y ve svém osobním životě?

Zapojení do kterého z těchto střípků by pro vás představovalo vystoupení z komfortní zóny?

Přílohy