Aktivita Živé sochy: Jaký má být muž? Jaká má být žena?

 

 

 

 

 

30 minut

Stereotypy genderových rolí nám sugerují, jak má působit ve společnosti muž a jak má působit žena. V této aktivitě dáváme jednotlivým stereotypům tvar, díky kterému můžeme mluvit o tom, jak jsou nám role podsouvány.

Rozdělte se do skupin, ve kterých si určíte, kdo bude sochařský materiál a kdo sochař*ka. Sochařský materiál pak modelujte s cílem vytvořit sochu stereotypního muže nebo stereotypní ženy: tělo navigujte do konkrétních póz, obličej do konkrétních grimas, zahrňte rekvizity.
Výslednou sochu vyfoťte a sdílejte s ostatními skupinami.
Pocity z této práce pak sdílejte s ostatními.
Ptejte se ostatních mimo vaší skupinu:
Jaké sochy vidíte? Co nebo koho zobrazují? Jaká byste jim dali*y jména?
Společně pak diskutujte:
Jaké mají naše sochy společné a rozdílné znaky?
Jaké kvality a schopnosti se chtějí po muži a jaké po ženě?
Se kterými očekáváními se ztotožňujeme a která očekávání v nás vyvolávají tlak a proč?
Jaké to má pro nás důsledky? Jaké problémy teď ve vztahu k genderovým stereotypům vidíme?
Ptejte se soch: Jak vám v takovém těle/soše bylo?
Uvažujte o tom, jak téma genderových stereotypů otevřít se svými žákyněmi a žáky. Jak by zněla vstupní otázka?

Živé sochy slouží jako vstupní aktivita ve fázi Probouzení ticha. Zahrnuje práci s emocemi a jejich ztělesňováním a fungují jako naladění pro práci s tématem.