Typologie aktivního občanství (příklady)

Pojmu demokracie věnujeme v naší společnosti výsadní místo, podpora aktivního občanství se stává cílem různých vzdělávacích institucí. Autoři studie What Kind of Citizen (Westheimer, Kahne, 2004) mapovali vzdělávací programy zaměřené na podporu aktivního občanství a na jejich základě pojmenovali 3 typy občanství; osobně odpovědný*á občan*ka, participující občan*ka, občan*ka zaměřený*á na společenskou spravedlnost.Předpoklady, které se skrývají za jednotlivými typy občanství se od sebe liší. Jak se pozná aktivní občan*ka? Jak přemýšlí a co dělá?OSOBNĚ ODPOVĚDNÝ*Á OBČAN*KA

Popis:
Je aktivní v dobrovolnických organizací nebo neformálních snah o vylepšení svého okolí.
Organizuje lidi ve svém okolí, aby spolupracovali na dosažení společensky prospěšných cílů.
Ví, jak fungují státní instituce a jak je ovlivnit.
Zná strategie na dosahování kolektivních cílů.

Příklad:
Organizuje samotnou sbírku potravin.
Zakládá freeshopy, díky kterým se minimalizuje odpad a zbytečná spotřeba.

Klíčové předpoklady:
Pro zlepšení společnosti a řešení sociálních a environmentálních problémů je důležité, aby občané a občanky měli*y dobrý charakter, byli*y upřímní*é, odpovědní*é a dodržovali*y zákony.

PARTICIPUJÍCÍ OBČAN*KA

Popis:
Chová se odpovědně ve své vlastní komunitě.
Pracuje a platí daně.
Dodržuje zákony.
Třídí odpad, daruje krev.
Dobrovolničí v dobách krize.

Příklad:
Organizuje samotnou sbírku potravin.
Zakládá freeshopy, díky kterým se minimalizuje odpad a zbytečná spotřeba.

Klíčové předpoklady:
Pro zlepšení společnosti a řešení sociálních a environmentálních problémů je důležité, aby občané a občanky aktivně participovali*y, přebírali*y vůdčí pozice v existujících společenských strukturách.

OBČAN*KA ZAMĚŘENÝ*Á NA SPOLEČENSKOU SPRAVEDLNOST

Popis:
Kriticky analyzuje sociální, ekonomické a politické vlivy a struktury, aby rozlišil*a mezi projevy a klíčovými příčinami problémů.
Řeší případy nespravedlnosti.
Zná demokratická a sociální hnutí a ví, jak přispívat k systémové změně.

Příklad:
Zkoumá příčiny hladu ve světě a koná tak, aby přispíval*a k jejich řešení.
Zkoumá důvody, kvůli kterým naše ekonomika vyžaduje neustále rostoucí spotřebu.

Klíčové předpoklady:
Pro zlepšení společnosti a řešení sociálních a environmentálních problémů je důležité, aby občané a občanky kriticky přehodnocovali*y současné socio-ekonomicko-politické struktury, které udržují nespravedlivé nastavení společnosti, a pracují na jejich vylepšení nebo nahrazení

Zdroj: Westheimer and Kahne (2004)
What Kind of Citizen? The Politics for Education for Democracy

Ilustrace: Eva Koťátková