Živé sochy: Jaký má být muž? Jaká má být žena?

Stereotypy genderových rolí nám sugerují, jak má působit ve společnosti muž a jak má působit žena. V této aktivitě dáváme jednotlivým stereotypům tvar, díky kterému můžeme mluvit o tom, jak jsou nám role podsouvány.

 

(Foto s online semináře projektu)

Časová dotace: 30 – 45 minut

Stereotypy genderových rolí nám sugerují, jak má působit ve společnosti muž a jak má působit žena. V této aktivitě dáváme jednotlivým stereotypům tvar, díky kterému můžeme mluvit o tom, jak jsou nám role podsouvány.

Proces

Instrukce skupině:

Rozdělte se do skupin, ve kterých si určíte, kdo bude sochařský materiál a kdo sochař*ka. Sochařský materiál pak modelujte s cílem vytvořit sochu stereotypního muže nebo stereotypní ženy: tělo navigujte do konkrétních póz, obličej do konkrétních grimas, zahrňte rekvizity.

Pocity z této práce pak sdílejte s ostatními.

Udělejte galerii soch. Jedna skupina ukazuje ostatním.

Ptejte se všech:

  • Jaké sochy vidíte? Co nebo koho zobrazují? Jaká byste jim dali*y jména?
  • Ptejte se soch: Jak vám v takovém těle/soše bylo?

Společně pak diskutujte:

  • Jaké mají naše sochy společné a rozdílné znaky?
  • Jaké kvality a schopnosti se chtějí po muži a jaké po ženě?
  • Se kterými očekáváními se ztotožňujeme a která očekávání v nás vyvolávají tlak a proč?
  • Jaké to má pro nás důsledky? Jaké problémy teď ve vztahu k genderovým stereotypům vidíme?

Uvažujte o tom, jak téma genderových stereotypů otevřít se svými žákyněmi a žáky. Jak by zněla vstupní otázka?

Živé sochy slouží jako vstupní aktivita ve fázi Probouzení ticha. Zahrnuje práci s emocemi a jejich ztělesňováním a fungují jako naladění pro práci s tématem.