Zavařeniny

Experiment ve výtvarné výchově. Co chtějí lidé v kontextu klimatické krize v budoucnosti uchovat, čeho se chtějí zbavit? Výtvarnáv výchova umožňuje dát do souvislostí, co žáci*čky k tématu vědí.

Záznam experimentu kriticky vyučujících pedagogů a pedagožek

Třída:  sekunda, kvarty, kvinta
předmět: Výtvarná výchova
časová dotace: 2 – 4 vyučovací hodiny
kompetence kriticky vyučujících pedagogů a pedagožek: provazuje témata se životem žactva
fáze spirály Futuropolis: probouzení z ticha, mapování, špetka kritického bádání

Záměr
Chtěla jsem se dozvědět, co studenty a studentky trápí, co jim vadí, co nemají rádi*y ve svém životě. Tento experiment jsem během posledního roku zkoušela několikrát, v různých obměnách.

Postup
K této tvorbě mě inspirovala Lucie Sedláčková a její Zavařeniny.

A

  1. Žáků a žákyň jsme se zeptala, jaké jsou problémy klimatu.
  2. Jako výtvarné zadání dostali žáci a žákyně za úkol nakreslit zavařovací sklenici a do ní to, co by chtěli*y, aby se uchovalo.


B

  1. V loňském roce (2021), v době online výuky, jsem žákům a žákyním položila otázku: Co vám vadí, co nemáte rádi*y, čeho byste se rádi*y zbavili*y, vy osobně. Nakreslete to v uzavřené zavařovačce, tak aby to nemohlo ven.
  2. V letošním roce jsem se k tomu vrátila se stejnými studenty a studentkami z loňské kvarty.

V loňském roce                                                       Letos

Paranoidní skřítek                                                   Škodolibost a vztek

 

Pedagogická reflexe
Efekt

A. Žactvo v rámci diskuze hovořilo o klimatu. Toto téma probírají i v jiných předmětech, takže výtvarná výchova pouze navázala a měla funkci propojení souvislostí. Zároveň technikou ilustrace mělo žactvo možnost si vyzkoušet výtvarné vyjádření k důležitým otázkám.

B. Toto výtvarné zadání je výborným klíčem otevření dialogu o problémech a trápeních našeho žactva. Několik žákyň opakující se téma přivítalo s tím, že si samy doma občas i zavařeninu nakreslí.


Čím experiment podle mě naplňuje principy kritické pedagogiky?
Otvírá možnosti dialogu, bádání, zamýšlení se. Hledá problémy, osobní i společnosti.