Dotazník — Zdraví ve škole

Tímto dotazníkem chceme zkoumat, jak se škola, na které studuješ, podle Tebe staví k otázkám zdraví a normality. K tomu, aby škola vytvářela zdravé prostředí pro růst, může proměňovat mnoho oblastí. Nás zajímá, jak to vidíš Ty. Odpovědi použijeme pro vlastní práci se školami a výukovými materiály. Děkujeme!

* Označuje povinnou otázku

1. V rámci kterých předmětů jste probírali*y otázku zdraví?

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Biologie

Výchova ke zdraví Chemie

Tělesná výchova Občanská výchova Cizí jazyky

Čeština Fyzika

Jiné:

2. Která témata vztahující se ke zdraví jste probírali*y?

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

duševní zdraví obezita zdravá výživa

vegetariánství/veganství první pomoc

přístup k osobám označovaným jako osoby s handicapem inkluze

poruchy příjmu potravy závislosti

Jiné:

3. O kterých tématech byste chtěli*y, aby se na školách učilo?

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

duševní zdraví obezita zdravá výživa

vegetariánství/veganství

přístup k osobám označovaným jako osoby s handicapem první pomoc

inkluze

poruchy příjmu potravy závislosti

Jiné:

Jídlo ve škole

4. Odpovídá jídlo ve školní jídelně Tvým představám o zdravém jídle?

5. Je možné si ve školní jídelně objednat vegetariánské jídlo?

Označte jen jednu elipsu.

Vždy Často Jak kdy

Zřídkakdy Nikdy

6. Je možné si vybrat veganské jídlo?

Označte jen jednu elipsu.

Vždy Často Jak kdy

Zřídkakdy Nikdy


7. Nabízí škola jídlo přizpůsobené určité dietě? (bezlepková, bezlaktózová, alergie na jídlo)

Označte jen jednu elipsu.

ano částečně ne

Jiné:


8. Z kolika jídel denně je možné si vybrat?

Označte jen jednu elipsu.

1

2

3

4 a víc


9. Obědy ve školní jídelně jsou pro mě nebo pro naši rodinu finančně dostupné.

Označte jen jednu elipsu.

Ano Ne

Jiné:

10. Co bys Ty v nabídce školní jídelny změnil/a?

Otázka vzhledu

11. Zažíváš ve škole pocit, že máš vypadat jinak než vypadáš?

Označte jen jednu elipsu.

Vždy Často Jak kdy

Zřídkakdy Nikdy


12. Pokud ano, kde se podle Tebe ta představa, že máš vypadat jinak, utváří?

13. Ve škole jsem se setkal/a s nepříjemnými poznámkami na můj vzhled.

Označte jen jednu elipsu.

Ano Ne

Jiné:

14. Pokud ano tak od koho jsem je slyšel/a?

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

vyučující/ho

jedné spolužačky/spolužáka skupiny spolužaček/spolužáků celé třídy

Jiné:


15. Setkal/a jsi se ve škole s nevhodnými narážkami sexuálního charakteru?

Označte jen jednu elipsu.

Ano Ne


16. Pokud ano, jak často se ve škole setkáváš s nevhodnými narážkami sexuálního charakteru?

Označte jen jednu elipsu.

Každý den Často Občas Zřídka Nikdy


17. Setkal/a jste se s nevhodnými doteky sexuálního charakteru?

Označte jen jednu elipsu.

ne

ne, ale slyšel/a jsem o tom od spolužáků/spolužaček

ano, stalo se mi to

ano, stalo se mi to a slyšela jsem o tom i od spolužáků/spolužaček

Tělesná výchova

18. V hodinách Tělesné výchovy se cítím bezpečně a komfortně:

Označte jen jednu elipsu.

Vždy Často Někdy Zřídkakdy Nikdy


19. Pokud se necítím bezpečně nebo komfortně, tak proč?


20. Cítím, že jsem v hodinách Tělesné výchovy tlačen/a překračovat vlastní fyzické možnosti:

Označte jen jednu elipsu.

Vždy Často Někdy Zřídkakdy Nikdy


Přístupnost školy

ano částečně ne

Jiné:


22. Řekl/a bys, že je Vaše škola přístupná pro všechny? (po fyzické stránce)

Označte jen jednu elipsu.

ano ne

Jiné:


23. Co by škola v tomto ohledu přístupnosti mohla zlepšit?

Fyzické prostředí školy

24. Je podle vás fyzické prostředí vaší školy příznivé pro zdraví?(např. s ohledem na světelnost prostor, hlučnost, přístup čerstvého vzduchu, kvalitu nábytku atd.)

Označte jen jednu elipsu.

Ano Částečně Ne

Jiné:

Ano Částečně Ne

Jiné:


26. Poskytuje budova školy prostor pro klid a bytí o samotě?

Označte jen jednu elipsu.

Ano Částečně Ne

Jiné:


27. Poskytuje budova školy prostor pro neformální setkání se spolužáky či vyučujícími?

Označte jen jednu elipsu.

Ano Částečně Ne

Jiné:


Psychické zdraví

Doplňte jak často souhlasíte s daným výrokem.


28.

Možnost 1

Označte jen jednu elipsu.


29. Jak často ve škole mluvíte o svých emocích?

Označte jen jednu elipsu.

Každý den Často Občas Zřídka Nikdy


30. Ve škole zažívám radost:

Označte jen jednu elipsu.

Každý den Často Občas Zřídka Nikdy


31. Zažíváš úzkost při prezenční výuce?

Označte jen jednu elipsu.

Každý den Často Občas Zřídka Nikdy


33. Můžeš se ve škole na někoho obrátit, když Tě něco trápí?

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

ne

ano, na školní psycholožku/psychologa

ano, na spolužáky a spolužačky

ano, na třídní/ho ano, na vyučující/ho

Jiné:


34. Cítíš ve škole tlak na výkon?

Označte jen jednu elipsu.

Každý den Často Občas Zřídka Nikdy


35. Sebepoškozoval/a jsi se někdy?

Označte jen jednu elipsu.

ano ne


36. Setkáváš se ve výuce s tématy, která jsou pro Tebe zatěžující? (po psychické stránce)

Označte jen jednu elipsu.

Každý den Často Občas Zřídka Nikdy


37. Co by mohla škola v tomto ohledu zlepšit?

Aktuální problémy


38. Trápí tě změny klimatu, sucho, ztráta biodiverzity nebo jiné aktuální problémy spojené se změnami v přírodě?

Označte jen jednu elipsu.

ano ne

39. Konkrétně mě trápí: *

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

sucho

ztráta biodiverzity

rostoucí ekonomické rozdíly mezi obytavelstvem

pandemie COVID-19

nárůst bezdomovectví

klimatické změny

zvyšování nájmů


40. Jsou nějaké aktuální problémy a témata, která ve škole neřešíte, ale přitom jsou pro Tebe důležitá?

Obecné informace


41. Jak je to dlouho, kdy jsi studoval/a střední školu?

Označte jen jednu elipsu.

nyní ji studuji

před rokem jsem dokončil/a jeden až pět let

více než pět let

studuji ještě Základní školu


42. O jaký typ střední školy se jednalo?

Označte jen jednu elipsu.

střední odborná škola gymnázium

střední odborné účeliště

Jiné:

 

Dotazník je k dispozici ZDE