Knihovna

Krácené úryvky z Kolumbova deníku

The Washington Post - úryvek z novinového článku z roku 2019, kde historik Howard Zinn píše o tom, jakou verzi historie vypátral z dostupných pramenů.

Argumenty — nerůst

Argumenty — zelený růst

Cvičení dialogické komunikace ve třídě

Cvičení rozvíjí dovednost kritických vyučujících “Facilituje a podněcuje diskuzi mezi studujícími navzájem”, dovednost je součástí kompetence “Jedná dialogicky a demokraticky”. Na přepisech reálné hodiny hledají vyučující možnosti, jak rozvinout diskuzi mezi žactvem.

Kolo důsledků

Kolo důsledků je druh myšlenkové mapy, která může pomoci promyslet důsledky událostí, jednání nebo problémů. Stejně jako upozornění na spojení mezi příčinami a důsledky může tato metoda také pomoci ocenit globální význam lokálních akcí a lokální význam globálních problémů nebo trendů. Můžeme například prozkoumat důsledky navrhovaných řešení uprchlické situace, jako např. Je potřeba zavřít hranice.

Karty dovedností utlačovaných a privilegovaných

Eva Malířová, Eva Koťátková

Madona

Gabriela Junášková, Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou

Taínové a Kryštof Kolumbus

Kamila Bíziková, Michal Prchlík, ZŠ a MŠ Střílky

Ohrožené skupiny ve společnosti

Radka Vejrychová, ZŠ Litomyšl
Záznam experimentu kriticky vyučujících pedagožek v hodinách literatury 9. třídy.

Příběh oblečení

Radka Vejrychová, ZŠ Litomyšl
Záznam experimentu kriticky vyučujících pedagogů a pedagožek v hodinách českého jazyka osmé třídy.

Hlasy, které nejsou slyšet: 2. světová válka

Jana Chadimová, ZŠ Litomyšl
Záznam experimentu kriticky vyučujících pedagogů a pedagožek

Moje škola

Michal Prchlík, ZŠ a MŠ Střílky
Záznam experimentu kriticky vyučujících pedagogů a pedagožek

Kauza Nesahat

Vojtěch Pícha, ZŠ Frýdek-Místek
Záznam experimentu kriticky vyučujících pedagogů a pedagožek

Agrofert: financování, demokracie a klima

Martin Tománek, Eva Malířová, NaZemi
V tomto programu, který byl realizován  s vyučujícími zapojenými v projektu Futuropolis v rámci tématu klima, řeší účastnici*e příklad korporace Agrofert jako problém oligarchie v zemědělství. Účastníci*e se zabývají se dopady této oligarchie na životní prostředí a demokracii.

Pravidla pro holky: Beletrie jako způsob, jak vnést téma do školy

Radka Vejrychová, ZŠ Litomyšl, Zámecká 496
Autorka nastiňuje, jak lze skrze textový záznam, příběh v knize, dostat téma genderu do školy. Knihou, kterou se bude zabývat, je titul s názvem Pravidla pro holky.

Veletrh střípků budoucnosti

Tadeáš Žďárský, NaZemi
Lekce rozšiřující povědomí o existujících menších i větších pokusech o udržitelnou ekonomiku. Studující porovnávají jednotlivé ekonomické iniciativy a alternativy a rozlišují mezi projevy zodpovědné spotřeby a aktivního občanství.

Prostředí školy

Jana Chadimová, ZŠ Litomyšl
Záznam experimentu ve výtvarné výchově.  Autorku zajímalo, jaká pozitiva a negativa budovy vnímá žactvo a zda by mělo chuť v prostoru něco samo změnit. Zkoumání vyústilo v intervenci žaček v prostoru školy.

Zavařeniny

Gabriela Junášková, Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou
Experiment ve výtvarné výchově. Co chtějí lidé v kontextu klimatické krize v budoucnosti uchovat, čeho se chtějí zbavit? Výtvarnáv výchova umožňuje dát do souvislostí, co žáci*čky k tématu vědí.

O čem se nemluví

Gabriela Junášková, Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou
Program umožňuje třídě na příkladu výtvarných děl Davida Černého zkoumat roli umění a výtvarného vyjádření v otvírání témat, o kterých se ve společnosti (ve škole) nemluví, ale mělo by. Žáci*čky měli možnost otázku "o čem se nemluví, ale mělo by" zpracovat ve vlastní výtvarné tvorbě.

Hledání identity v době covidové (záznam experimentu)

Jana Chadimová, Radka Vejrychová, ZŠ Litomyšl, Zámecká 496
Zkušenosti s výtvarnou řadou, v níž 9. ročník různými technikami pracoval s tématem identity během distanční výuky, ukazují na význam výtvarné tvorby v náročném období.

Růst, či nerůst – argumentace

NaZemi
Lekce pomáhá porozumět pozicím zeleného růstu a nerůstu. Studující trénují argumentaci z obou pozic.

Pod hladinou (záznam experimentu)

Radka Vejrychová a Jana Chadimová, ZŠ Litomyšl, Zámecká 496
Záznam experimentu  ve výtvarné výchově. Jak lze kriticky uchopit zadání vyzdobit školu ve stylu podmořského světa.

Znát svou cenu je vždy dobře

Apolena Rychlíková
Text Apoleny Rychlíkové uvádí do tématu práce. Představuje minimální mzdu, neplacenou práci a smysl boje za lepší pracovní podmínky.

Nerůst jako vize, která může zachránit svět

Tadeáš Žďárský
Jak souvisí environmentální krize, krizi nerovností, demokracie a kvality života s růstovou ekonomikou? Seznamte se s nerůstem ve třech základních rovinách biofyzikální, systémové a kulturní.

Jak vytvářím bezpečnější prostředí ve Výchově ke zdraví

Martina Svobodová

Do roboty! — trendy práce 4.0

NaZemi
Program (15+) seznámí účastníky a účastnice se základními pojmy souvisejícím s prací v digitálním věku a možnými perspektivami vývoje. V důsledku robotizace a digitalizace se proměňuje hodně věcí, kak bude v měnícím se světě práce vypadat? Najdete zde mnoho zdrojů k tématu.

Zůstane Zuzanka sama doma?

Pavla Kovaříková

Ušili to na nás (aneb cesta nespravedlnosti oděvního průmyslu)

Anna Lazorová

Plakát Práce

Groan Zone (Zóna kvílení)

Groan zone je chvílí, kdy můžeme posílit rozdílné hlasy, vydržet s nedořešeným problémem, nebát se emocí. Úspěšné zvládnutí právě těch chvil, kdy jsou otevřeně vyjadřovány rozdílné postoje, umožňuje ve výsledku nacházet lepší řešení.

Plakát Gender

Plakát Zdraví

Hloubka poslechu

Marie Čtveráčková
Jaký je rozdíl mezi slyšením a posloucháním? Jak můžeme poslouchat celým tělem a co to znamená skutečně umět poslouchat? Jak může být poslouchání možností spojení se sebou, s druhými, se světem, formou péče i vzdoru?

Globální nerovnosti: odkud se vzaly a čím jsou udržovány?

Adam Čajka

Jak se s houbami učit spolupráci (Průvodce procházkou lesem) pro žáky

Lenka Vráblíková, Elsbeth Mitchell

Jak se s houbami učit spolupráci (Průvodce procházkou lesem) pro vyučující

Lenka Vráblíková, Elsbeth Mitchell

Audiopříběhy Škola

Audiopříběhy Nerovnosti

Série pěti audiopříběhů, kterými mohou vyučující otevřít různé aspekty nerovnosti v české společnosti.
Série pěti audiopříběhů, kterými mohou vyučující otevřít různé aspekty nerovnosti v české společnosti.

Videa Nerovnosti

Audiopříběhy Klima

Série čtyř audiopříběhů, kterými mohou vyučující otevřít otázku, zda a jak se angažovat v tématu klimatu.

Audiopříběhy Gender

Proč má smysl chodit do školy

Jak pracovat s emocemi dětí při výuce o změně klimatu 

Zdeňka Voštová ve spolupráci s Nikol Nesvadbovou

Animace Gender

Plakát Klima

Mít svůj domov

Plakát Nerovnosti

Paulo Freire (komiks)

Hlasy aktérů a aktérek ve vzdělávání

Kdo veřejně mluví o tom, jak by měla vypadat škola a jaká je její role? Kdo jsou ti lidé či instituce? Co, jak a proč říkají? Jaké jsou jejich zájmy? Pozvěte je do své školy v této aktivitě a začněte podobnou diskuzi s žáky a žákyněmi.

Plakát Škola

Data: Limity současné školy

Cirkulace moci

Možnosti rozhodování

Eva Malířová, NaZemi

Role pedagožky/pedagoga (práce s vlastním názorem)

Check-iny

Podobně jako se před odletem z letiště odbavujeme, abychom letěli*y nalehko a soustředili*y se na cestu, tak se můžeme stejně odbavit a zaměřit svou pozornost i na začátek schůzky, semináře. Následuje přehlídka „čekinů“ na rozproudění online setkání, které jsme zatím v projektu zkoušeli*y.

Krabicohlava

4 scénáře budoucnosti

David Hicks, Educating for hope, upraveno NaZemi

Emoce ve výuce

Petr Sucháček

Permakultura jako cesta k etické a ekologické budoucnosti

Adéla Hrubá

Data: Klima

Škola jako místo, kde se odehrává boj se sociální nerovností

Saša Uhlová

Typologie aktivního občanství

Porozumění útlaku: Strategie přístupu k moci a privilegiím

Leticie Nieto a Margot F. Boyer, přeložil Petr Kovařík

Reflektivní tabulka demokratické autority

Kauza Hra

Sedmá generace

Sada otázek k mapování kultury žáků a žákyň

Škola jako vězení, škola jako místo svobody

Ledovec – učitelská sebereflexe

Teorie osvobození: pracovní rámec

Erica Sherover-Marcuse, Radical Resilience Institute
Útlak je projevem systémového nastavení. Nikdo se neosvobodí sám. Autorka představuje východiska pro efektivní spojenectví a komunikaci mezi privilegovanými a utlačovanými.

Rad a Jako Doma

Rad a vzdělávání

Erika a duševní zdraví: Školní psycholožka je často taková mytická bytost

Erika a středoškolská unie: Studenti jsou středobodem systému. Často ale ve výuce chybí aktuální témata.

Kryštof — „Nikdy mi nedošlo, že bych sám mohl ovlivňovat věci ve svém okolí“

Kryštof Říha

Michal a systémový útlak romské menšiny

Míša, klima úzkost a aktivismus

Míša o médiích a klimatu

Janek — Jak jsem se dostal k klimaaktivismu

Jan Rovenský

Janek — Co můžeme dělat a nepropadat beznaději

Jan Rovenský

Jak se sladit ve vidění světa

Kryštof — „Komu by prošlo zavolat policii na studenty třicet let po sedmnáctym listopadu“

Kryštof Říha

Květina moci

Žebřík sdílení moci při vyjednávání obsahu výuky

Příběh třídy: Nechceme chodit plavat

Příklady Akce

Ve škole je gender všude kolem nás

Lucie Jarkovská

Kruh souvislostí

Role školy v 21. století

Zdroje naděje

Aktivita: Jaké věty jste slýchali*y?

Živé sochy: Jaký má být muž? Jaká má být žena?

Živé sochy: Socha moci a bezmoci žáka či žákyně

Aktivita, která umožňuje ztvárnit pocity spojené s mocí a bezmocí do tělesného postoje, který zároveň vytváří symbol, se kterým je poté možné pracovat. Aktivita pomáhá zapojit tělo a tělesné pocity do výuky.

Práce s Kódy

Představit si vzdělání jako nevynucované přeuspořádání tužeb

Vanessa de Oliveira Andreotti (University of British Columbia, Kanada), přeložil Petr Kovařík

Amazonie — příklad nedialogické výuky

Demokratická autorita: vzdor a učivo ve vzdělávacím procesu

Ira Shor

Nový náhled na vědění a společnost: desocializace a kritické vědomí

Ira Shor

Tři cesty ke kritickému myšlení: generativní, aktuální a akademická témata

Ira Shor

Tři cesty ke kritické myšlence