Knihovna

Zůstane Zuzanka sama doma?

Pavla Kovaříková

Ušili to na nás (aneb cesta nespravedlnosti oděvního průmyslu)

Anna Lazorová

Groan Zone (Zóna kvílení)

Groan zone je chvílí, kdy můžeme posílit rozdílné hlasy, vydržet s nedořešeným problémem, nebát se emocí. Úspěšné zvládnutí právě těch chvil, kdy jsou otevřeně vyjadřovány rozdílné postoje, umožňuje ve výsledku nacházet lepší řešení.

Hlasy aktérů a aktérek ve vzdělávání

Kdo veřejně mluví o tom, jak by měla vypadat škola a jaká je její role? Co, jak a proč tito lidé nebo instituce říkají? Jaké jsou jejich zájmy? 

Hloubka poslechu

Marie Čtveráčková
Jaký je rozdíl mezi slyšením a posloucháním? Jak můžeme poslouchat celým tělem a co to znamená skutečně umět poslouchat? Jak může být poslouchání možností spojení se sebou, s druhými, se světem, formou péče i vzdoru?

Globální nerovnosti: odkud se vzaly a čím jsou udržovány?

Adam Čajka

Jak se s houbami učit spolupráci (Průvodce procházkou lesem) pro žáky

Lenka Vráblíková, Elsbeth Mitchell

Jak se s houbami učit spolupráci (Průvodce procházkou lesem) pro vyučující

Lenka Vráblíková, Elsbeth Mitchell

Audiopříběhy Škola

Audiopříběhy Nerovnosti

Videa Nerovnosti

Audiopříběhy Klima

Audiopříběhy Gender

Proč má smysl chodit do školy

Jak pracovat s emocemi dětí při výuce o změně klimatu 

Zdeňka Voštová ve spolupráci s Nikol Nesvadbovou

Mít svůj domov

Paulo Freire (komiks)

Cirkulace moci

Ledovce: Bankovní vzdělávání vs Kritická pedagogika

Rozhodovací procesy

Role pedagožky/pedagoga (práce s vlastním názorem)

Check-iny

Krabicohlava

4 scénáře budoucnosti

David Hicks, Educating for hope, upraveno NaZemi

Emoce ve výuce

Petr Sucháček

Permakultura jako cesta k etické a ekologické budoucnosti

Adéla Hrubá

Klima: Data

Škola jako místo, kde se odehrává boj se sociální nerovností

Saša Uhlová

Typologie aktivního občanství

Porozumění útlaku: Strategie přístupu k moci a privilegiím

Leticie Nieto a Margot F. Boyer, přeložil Petr Kovařík

Reflektivní tabulka demokratické autority

Kauza Hra

Sedmá generace

Sada otázek k mapování kultury žáků a žákyň

Škola jako vězení, škola jako místo svobody

Ledovec – učitelská sebereflexe

Rámcová teorie osvobození

Erica Sherover-Marcuse

Rad a Jako Doma

Rad a vzdělávání

Erika a duševní zdraví: Školní psycholožka je často taková mytická bytost

Erika a středoškolská unie: Studenti jsou středobodem systému. Často ale ve výuce chybí aktuální témata.

Kryštof — „Nikdy mi nedošlo, že bych sám mohl ovlivňovat věci ve svém okolí“

Kryštof Říha

Michal a systémový útlak romské menšiny

Míša, klima úzkost a aktivismus

Míša o médiích a klimatu

Janek — Jak jsem se dostal k klimaaktivismu

Jan Rovenský

Janek — Co můžeme dělat a nepropadat beznaději

Jan Rovenský

Jak se sladit ve vidění světa

Kryštof — „Komu by prošlo zavolat policii na studenty třicet let po sedmnáctym listopadu“

Kryštof Říha

Květina moci

Žebřík sdílení moci při vyjednávání obsahu výuky

Příběh třídy: Nechceme chodit plavat

Příklady Akce

Ve škole je gender všude kolem nás

Lucie Jarkovská

Kruh souvislostí

Role školy v 21. století

Zdroje naděje

Aktivita: Jaké věty jste slýchali*y?

Živé sochy: Jaký má být muž? Jaká má být žena?

Živé sochy: Socha moci a bezmoci žáka či žákyně

Práce s Kódy

Představit si vzdělání jako nevynucované přeuspořádání tužeb

Vanessa de Oliveira Andreotti (University of British Columbia, Kanada), přeložil Petr Kovařík

Amazonie — příklad nedialogické výuky

Ira Shor – Demokratická autorita: vzdor a učivo ve vzdělávacím procesu

Ira Shor

Ira Shor – Nový náhled na vědění a společnost: desocializace a kritické vědomí

Ira Shor

Ira Shor – Tři cesty ke kritickému myšlení: generativní, aktuální a akademická témata

Ira Shor

Tři cesty ke kritické myšlence

Konsent znamená souhlas

Johanna Nejedlová

Citlivé mužství: Jak na to a jak přispět ke světu bez toxického „chlapství“?

Maja Vusilović a Martin Tománek

Zápisky z demokratické školy

Kristýna Hrubanová

Kauza Čtvrtá vlna

Čtvrtá vlna

Kauza Filip

Kauza K čemu jsou holky na světě?

Kauza Konference bez žen

Genderové a sexuální identity na škole

Aleš Rumpel

Gender: Stereotypizace – příběhy

Zasněnkov (Příběh Spirály)

Magdalena Šipka, Dan Vykoukal

Politická pozice

Jak vytvářet školní prostředí, které podporuje genderovou rozmanitost

Glynis Hull-Rochelle a Viktor Heumann, Trans*parent

Užívání genderově inkluzivní češtiny ve škole

Jamie Rose

Typologie aktivního občanství (tabulka)

Návštěvník u nás ve škole (audio)

Radim Šíp

Návštěvník u nás ve škole

Radim Šíp

Praxe (akce/reflexe)

Nestačí, aby lidé v rámci dialogu hovořili a kriticky analyzovali vlastní sociální realitu. Bez akce nedojde k transformaci, neboť kritická reflexe bez akce je verbalismus. Realitu je možné transformovat jen v neukončeném cyklickém procesu kritické reflexe a autentické praxe.