Knihovna

4 scénáře budoucnosti

Aktivita 7. generace

Aktivita Živé sochy: Jaký má být muž? Jaká má být žena?

Aktivita: Jaké věty jste slýchali*y?

Aktivita: Socha moci a bezmoci žáka či žákyně

Alena

Amazonie — příklad nedialogické výuky

Check-iny (online)

Cirkulace moci

Citlivé mužství: Jak na to a jak přispět ke světu bez toxického „chlapství“?

Don

Emoce ve výuce

Erika a středoškolská unie: Studenti jsou středobodem systému. Často ale ve výuce chybí aktuální témata.

Erika Kubálková a duševní zdraví: Školní psycholožka je často taková mýtická bytost Audio Škola

Gender: Stereotypizace – příběhy

Genderové a sexuální identity na škole

Helena

Ira Shor: Demokratická autorita: vzdor a učivo ve vzdělávacím procesu

Ira Shor: Nový náhled na vědění a společnost: desocializace a kritické vědomí

Ira Shor: Tři cesty ke kritickému myšlení: generativní, aktuální a akademická témata

Jak pracovat s animacemi

Jak pracovat s emocemi dětí při výuce o změně klimatu 

Jak se sladit ve vidění světa

Jak vytvářet školní prostředí, které podporuje genderovou rozmanitost

Janek — Co můžeme dělat a nepropadat beznaději

Janek — Jak jsem se dostal k klimaaktivismu

Jiří

Kateřina

Kauza Čtvrtá vlna

Kauza Filip

Kauza Hra

Kauza K čemu jsou holky na světě?

Kauza Konference bez žen

Klima: Data

Konsent znamená souhlas

Krabicohlava

Kruh souvislostí

Kryštof — „Komu by prošlo zavolat policii na studenty třicet let po sedmnáctym listopadu“

Kryštof — „Nikdy mi nedošlo, že bych sám mohl ovlivňovat věci ve svém okolí“

Květina moci

Ledovce: Bankovní vzdělávání vs Kritická pedagogika

Ledovec – učitelská sebereflexe

Michal a systémový útlak romské menšiny

Míša o médiích a klimatu

Míša, klima úzkost a aktivismus

Mít svůj domov

Návštěvník u nás ve škole

Návštěvník u nás ve škole (audio)

Paulo Freire (komiks)

Permakultura jako cesta k etické a ekologické budoucnosti

Adéla Hrubá

Politická pozice

Porozumění útlaku: Strategie přístupu k moci a privilegiím

Práce s Kódy

Praxe (akce/reflexe)

Představit si vzdělání jako nevynucované přeuspořádání tužeb

Příběh třídy: Nechceme chodit plavat

Příklady Akce

Proč má smysl chodit do školy

Rad a Jako Doma

Rad a Jako Doma

Rad a vzdělávání

Rámcová teorie osvobození

Reflektivní tabulka demokratické autority

Role pedagožky/pedagoga (práce s vlastním názorem)

Role školy v 21. století

Rozhodovací procesy

Růženka

Sada otázek k mapování kultury žáků a žákyň

Sedmá generace

Škola jako místo, kde se odehrává boj se sociální nerovností

Škola jako vězení, škola jako místo svobody

Tři cesty ke kritické myšlence

Typologie aktivního občanství (příklady)

Typologie aktivního občanství (tabulka)

Užívání genderově inkluzivní češtiny ve škole

Ve škole je gender všude kolem nás

Zápisky z demokratické školy

Zasněnkov (Příběh Spirály)

Zdroje naděje

Žebřík sdílení moci při vyjednávání obsahu výuky